dr inż. Szymon Seręga - referaty na konferencjach

Najnowsze publikacje dostępne są na stronie Biblioteki Politechniki Krakowskiej: BPP

 • R. Kotynia, S. Seręga, K. Lasek, "Numerical analysis of RC beams strengthened with prestressed CFRP laminates", 8th International Conference on Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, pp. 320-325, 14-16 December 2016, Hong Kong, China, ISBN 978-988-14480-26
 • A. Winnicki, T. Stryszewska, S. Kańka, S. Seręga, "Influence of Porosity And Moisture on Mechanical Properties of Ceramic Brick – Analytical Homogenisation Approach", 11th International Symposium on Brittle Matrix Composites, pp. 53-62, 2015, ISBN 978-83-89687-96-8
 • S. Seręga, A.Winnicki, F. Norys, "Modelling of Alkali-Silica Reaction (ASR) - Concrete Structures", CONCREEP 10, Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, pp. 270-279, 2015, DOI: 10.1061/9780784479346.031
 • A. Winnicki, S. Seręga, F.Norys, “Failure of concrete structures - Alkali-Silica Reaction (ASR) influence”. 14th European Mechanics of Materials Conference (EMMC-14), 27-29 August 2014, Gothenburg, Sweden
 • A. Winnicki, S. Seręga, F.Norys, “Numeryczne modelowanie ASR - zapory betonowe typu ciężkiego”. XXVI Konferencja Naukowa Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, Korbielów, 03-06 marzec 2014
 • A. Winnicki, S. Seręga, F.Norys, “Chemoplastic modelling of alkali-silica reaction (ASR)”. Proceedings of EURO-C 2014 Conference Computational modelling of concrete structures, pages 765–774, March 2014
 • S. Seręga, R. Putanowicz, A. Stankiewicz, A. Wosatko, „Implementacja programu do projektowania belek żelbetowych w warunkach pożarowych”, III Konferencja Naukowa” Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17-19 listopada 2013
 • F. Norys, S. Seręga, A. Winnicki, „Numeryczne modelowanie ASR – poziom konstrukcji”, III Konferencja Naukowa” Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Łódź, 17-19 listopada 2013
 • S. Seręga, Ł. Hojdys, P. Krajewski, M. Płachecki, „Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami”, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, strony 727–734, 2013
 • F. Norys, S. Seręga, A. Winnicki, “ASR reaction kinetics, numerical models and simulations”, 19th Inter-Institute Seminar for Young Researchers, November 2013, TU Wien
 • F. Norys, S. Seręga, A. Winnicki, „Numeryczna symulacja wpływu reakcji ASR na pracę konstrukcji betonowej”, II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18-20 listopada 2012
 • M. Płachecki, S. Seręga, „Ocena bezpieczeństwa istniejącej chłodni kominowej w świetle nowych wymagań normowych”, Materiały konferencyjne XII Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, str. 209-221, Kielce–Cedzyna, 16-18 maja 2012
 • K. Chudyba, S. Seręga, “Simplified methods for RC columns fire resistance according to EC”, Proceedings of Third International Workshop Design of Concrete Structures Using Eurocodes, pages 115-122, Vienna, September 20-21, 2012
 • S. Seręga, “Fire resistance of RC columns with different slenderness of main reinforcement”, Proceedings of the 7th International Conference Fire Safety of Construction Works, pages 341-346, Warszawa, 6-8 November 2012
 • K. Chudyba, S. Seręga ,“Structural fire design methods for reinforced concrete members”, Proceedings of 7th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, pages 271–272 and CD, Kraków, June 2011
 • S. Seręga. “Numerical assessment of the failure mode of RC columns subjected to fire”. Proceedings of EURO-C 2010 Conference Computational modelling of concrete structures, pages 805–814, March 2010
 • S. Seręga. “A new simplified method for determining fire resistance of reinforced concrete sections”. Proceedings of 6th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, pages 383–384 and CD, June 2008
 • M. Płachecki, S. Seręga, „Przyczyny katastrofy hali magazynowej po okresie wieloletniego użytkowania”. Materiały XXIII Konferencji naukowo-technicznej Awarie Budowlane 2007, strony 315–322, maj 2007
 • Z. Janowski, S. Seręga, „Analiza przyczyn zarysowania istniejącej ściany żelbetowej o wymiarach 95.5mx11m”, Materiały XLIX Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, wrzesień 2003
 • P. Matysek, S. Seręga, “Interaction between masonry walls and RC slabs – numerical analysis of stresses and deformations”, Proceedings of 4th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, pages 116–119, 2002