dr inż. Szymon Seręga - wybrane ekspertyzy i projekty

 Wybrane ekspertyzy i projekty autorstwa lub współautorstwa dr inż. Szymona Seręgi:

 • Projekt zmiany konstrukcji pomiędzy osiami A-F w budynku przy ul. Szpitalnej 20/22 w Krakowie, 2001;
 • Projekt konstrukcyjno – budowlany fundamentów skręcarki DRUN TWISTER 1800 E0 w Krakowskiej Fabryce Kabli, 2001;
 • Ekspertyza techniczna Budynku  głównego i administracyjnego cmentarza Prądnik Czerwony  w Krakowie, 2001;
 • Ekspertyza techniczna w sprawie przyczyn powstania i sposobu usunięcia uszkodzeń konstrukcji antresoli Centrum Handlowego „SARNI STOK” w Bielsku Białej, 2002;
 • Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego pawilonu „D” położonego na terenie AE przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, 2002;
 • Projekt wykonawczy wzmocnienia ław fundamentowych w budynku przy ul. Rakowickiej 16 w Krakowie, 2002;
 • Ocena pomiarów przemieszczeń pionowych trzech obiektów budowlanych Elektrowni Siersza. 1/ Podtorze suwnicy czerpakowej, 2/ Osadniki żużla, 3/ Zbiorniki retencyjne, 2002;
 • Projekt budowlany remontu kina APOLLO w Poznaniu, 2002;
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektów stacji paliw „STATOIL” Kraków ul. Gen. W. Andersa, 2003;
 • Projekt osuszenia przyziemia obiektu Dubie nr 21, 2003;
 • Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i przystosowania do nowej funkcji wraz z koncepcją niezbędnych wzmocnień konstrukcji budynku nr 7 na terenie budowy „Manufaktura Łódź” przy ul. Drewnowskiej w Łodzi, 2004;
 • Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i nośności stropów w segmencie zachodnim budynku  nr 9 na terenie budowy „Manufaktura Łódź” przy ul. Drewnowskiej w Łodzi”, 2004;
 • Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i przystosowania do nowej funkcji wraz z koncepcją niezbędnych wzmocnień ścian w budynkach nr 3,4,9 na terenie budowy „Manufaktura Łódź” przy ul. Drewnowskiej w Łodzi, 2004;
 • Projekt wykonawczy: Konstrukcja i technologia napraw i wzmocnień ścian i stropów w budynkach nr  3, 4, 7, 9 na terenie budowy „MANUFAKTURA ŁÓDŹ” przy ul. Drewnowskiej w Łodzi, 2004;
 • Ekspertyza w sprawie przyczyn zarysowania stropów w budynku mieszkalnym przy ulicy Lewakowskiego 12 w Rzeszowie, 2004;
 • Ekspertyza stanu technicznego i wytyczne projektowe realizacji stropów w budynku nr 3 i nr 7 oraz zabezpieczenia ścian w budynku nr 3 i nr 9 na terenie kompleksu „Manufaktura Łódź”, 2005;
 • Konstrukcja i technologia wzmocnienia elementu P5-35 w stropie nad parterem budynku nr 9B na terenie kompleksu „Manufaktura Łódź”, 2005;
 • Ocena stanu technicznego ściany północnej w budynku nr 2 pod kątem bezpieczeństwa budowy podjazdów na parking w obszarze osi 02–07, „MANUFAKTURA ŁÓDŹ”, 2005;
 • Projekt wykonawczy wzmocnienia podciągów i żeber w stropach nad parterem (poz.+6.58) i nad I piętrem (poz.+11.23) pomiędzy osiami 02-16, F-H, budynek nr 7, „MANUFAKTURA ŁÓDŹ”, 2005;
 • Projekt wykonawczy usztywnienia i naprawy ściany arkadowej budynku nr 7, „MANUFAKTURA ŁÓDŹ”, 2005;
 • Ekspertyza techniczna stropów nad piwnicą, parterem i I piętrem w budynku nr 9 Kompleksu „Manufaktura Łódź” pomiędzy osiami 35-36, A-C oraz możliwości ich adaptacji do nowej funkcji wraz z koncepcją niezbędnych wzmocnień, 2005;
 • Ekspertyza techniczna w sprawie przyczyn zawalenia się dachu hali magazynowej przy ul. Zawiłej 65C w Krakowie, 2006;
 • Badania stanu technicznego konstrukcji galerii P26, analiza statyczno-wytrzymałościowa i ocena bezpieczeństwa galerii P-26, zlokalizowanej na terenie Działu Przeróbki Mechanicznej kopalni „Olkusz – Pomorzany” w Olkuszu, 2006;
 • Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod napis „MANUFAKTURA” umieszczonej nad wieżą zachodnią budynku nr 9 pomiędzy osiami 01-02, A-E, 2006;
 • Ekspertyza dot. stanu technicznego zasobników na miał węglowy 51/52 bloku energetycznego nr 5 wraz z projektem wzmocnień, 2007;
 • Ekspertyza dot. stanu technicznego ścian pomieszczeń budynku maszynowni Elektrowni Siersza w Trzebini, 2007;
 • Ekspertyza techniczna dot. technologii wykonania podłogi w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, 2009;
 • Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstania zarysowań ścian pierwszego piętra w budynku „Wawel” S.A. w Dobczycach, 2010;
 • Opinia techniczna o możliwości dociążenia stopów odcinkowych nad I piętrem (poz.+11.3) pomiędzy osiami 02-09, F-H w wyniku dostosowania do nowej funkcji, budynek 7, „ŁÓDŹ MANUFAKTURA”, 2010;
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji nośnej wraz z wytycznymi napraw i koncepcją zabezpieczeń przed wysoką temperaturą hali grafityzacji zakładu SGL CARBON POLSKA S.A. w Raciborzu, 2010;
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji płyt dachowych hali trójnawowej (hala obrabiarek) zakładu SGL CARBON POLSKA S.A. W Raciborzu, 2011;
 • Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa żelbetowego komina wywiewnego chłodni nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. z opracowaniem wytycznych wykonania jego remontu, 2011;
 • Ekspertyza stanu technicznego stropów nad piwnicą w budynku nr 9 pomiędzy osiami 01-21 i A-E w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi położonym pomiędzy ulicami: Karskiego, Ogrodową, Zachodnią i Drewnowską, 2012;
 • Ekspertyza techniczna na temat konieczności zastosowania zmian w projekcie konstrukcyjnym budowlanym i wykonawczym na etapie realizacji inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie, 2012;
 • Ekspertyza techniczna na temat oceny konstrukcji stalowej i żelbetowej nowoprojektowanej zabudowy  inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie, dla której wydano pozwolenie na budowę decyzja Nr 355/09 z dnia 23.02.2009, z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz poprawności wykonania i zgodności  z zasadami sztuki budowlanej, 2012;
 • Ekspertyza poprawności wykonania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej noworealizowanej konstrukcji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w obrębie parkingu przy ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu-Brzezince, 2012;
 • Analiza techniczna chłodni kominowej nr 1 w EDF Polska S.A. oddział Rybnik po wykonanej modernizacji w 2012 roku, 2013;
 • Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn powstawania uszkodzeń budynku Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu wraz z oceną zagrożeń związanych z dalszą jego eksploatacją, 2013