dr inż. Szymon Seręga - artykuły w czasopismach

Najnowsze publikacje dostępne są na stronie Biblioteki Politechniki Krakowskiej: BPP

 • S. Seręga, R. Kotynia, K. Lasek, Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury  (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture), 2016, t. 33, z. 63, nr 1/1, s. 279-287
 • A. Winnicki, S. Seręga, F. Norys, Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture),  2016, t. 33, z. 63, nr 1/2, s. 49-61
 • S. Seręga, "Effect of transverse reinforcement spacing on fire resistance of high strength concrete columns", Fire Safety Journal, vol. 71, 2015, pp. 150-161, http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2014.11.017
 • K. Chudyba, S. Seręga, "Structural fire design methods for reinforced concrete members", Technical Transactions, Civil Engineering, Issue 1-B(6), 2013 (110), http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.002.1920
 • K. Chudyba, S. Seręga, M. Suchodoła, „Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej”, Przegląd Budowlany, 1/2014, str. 51-56
 • S. Seręga, M. Płachecki, „Nieliniowa analiza nośności powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej z uwzględnieniem nowych wymagań normowych”, Inżynieria i Budownictwo, strony 213-216, 4/2013
 • S. Seręga, Ł. Hojdys, P. Krajewski., M. Płachecki, „Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej eksploatowanej od 35 lat”, Inżynier Budownictwa, strony: 96-102, 12/2013, https://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_12_13.pdf
 • Ł. Hojdys , P. Krajewski, S. Seręga, M. Płachecki: „Stan techniczny hiperboloidalnej chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami po 35 latach użytkowania”, Przegląd Budowlany, Kwiecień 2012, str. 71-74
 • T. Seruga, M. Płachecki, S. Seręga. Problemy konstrukcyjne przystosowania zabytkowego obiektu przemysłowego do nowej funkcji. Czasopismo Techniczne, 2-B/2009, str. 317–235, Maj 2008
 • Z. Janowski, S. Seręga. „Nowa uproszczona metoda określania nośności ogniowej elementów żelbetowych”. Inżynieria i Budownictwo, 64(4):181–185, 2008
 • Z. Janowski, K. Chudyba, S. Seręga. „Wymagania bezpieczeństwa pożarowego związane z projektowaniem konstrukcji z betonu”. Czasopismo Techniczne B, 11:29–42, 2004