Ilustracja kontaktu
Adiunkt N-D
Adres:
budynek 10-29 (L-1), 1 piętro pokój 113
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 23 96
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: Budownictwo

Specjalność: konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, odporność ogniowa konstrukcji

Uprawnienia zawodowe: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wykształcenie: Studia Magisterskie na kierunku Budownictwo (5 lat) w specjalności Teoria Konstrukcji Inżynierskich, Politechnika Krakowska, ukończone w 2000r

Prace badawcze / granty:

Projekt badawczy promotorski nr PB 3256T02/200/31: Analiza pracy słupów żelbetowych z betonu wysokowartościowego w temperaturze pożarowej, 2006-2009.

Projekt badawczy POIG.01.01.02-10-106 realizowany w ramach Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- wykonawca w pakiecie tematycznym PT3, temat badawczy 2: Modelowanie oddziaływań środowiskowych (korozja siarczanowa, reakcja alkalia-kruszywo, podwyższona temperatura) i wpływów mechanicznych na materiały o matrycy cementowej – poziom punktu materialnego i poziom elementu konstrukcji,
- wykonawca w pakiecie tematycznym PT3, temat badawczy 4: Analiza numeryczna zagadnień pól sprzężonych i procesów degradacji materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem betonu.