dr inż. Piotr Matysek - referaty na konferencjach

 • Matysek P.; Witkowski M. Badania wytrzymałości i odkształcalności XIX-wiecznych murów ceglanych. Materiały XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2013
 • Matysek P., Łątka D., Comments on the application of the sclerometric method in the diagnostics of brick masonry, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions “SAHC”, strony 2471-2479, Wrocław, Poland, 15-17 October 2012
 • Kwiecień A., Chełmecki J., Matysek P., Non-destructive test of brick columns using change in frequency and inertancy response, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions “SAHC”, strony 2437-2444, Wrocław, Poland, 15-17 October 2012
 • Chudyba K.; Matysek P.: Methods for determining masonry walls fire resistance, 7th International Conference - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, Kraków, Poland 2011
 • Gruszczyński M.; Matysek P.: Ocena wytrzymałości murów ceglanych na podstawie badań odwiertów rdzeniowych, Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Kraków 2011
 • Ligęza W.; Matysek P.; Płachecki M.: Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego, Materiały XXIV Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2009
 • Matysek P.: Ligęza W.: Specyfika oceny wytrzymałości na ściskanie muru w obiekcie zabytkowym, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009
 • Matysek P.: The influence of slenderness on capacity of masonry walls, 10th Canadian Masonry Symposium, Banff, Alberta 2005
 • Matysek P.: Compressive tests on masonry made of expanded clay aggregate concrete units, 13th International Brick and Block Masonry Conference, Amsterdam 2004
 • Matysek P.: Determination of load eccentricity for masonry walls in multi-story structures with RC-slabs, 13th International Brick and Block Masonry Conference, Amsterdam 2004
 • Matysek P.; Seręga S.: Interaction between masonry walls and RC slabs – numerical analysis of stresses and deformations, 4th International Conference – Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, Cracow 2002
 • Matysek P.; Chudyba K.: The influence of creep onto capacity of concrete walls, 3rd International Conference – Concrete and Concrete Structures, Żilina 2002
 • Matysek P.: Wpływ długotrwałego działania obciążenia na nośność i odkształcalność ścian murowych, Materiały XLVI Konferencji Naukowej KILIW PAN i KN PZITB, Krynica 2000
 • Janowski Z.; Matysek P.: Analiza przyczyn uszkodzeń i zabezpieczenie zabytkowych murów ogrodzenia przy kościele OO. Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu, Materiały XX Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2001
 • Janowski Z.; Matysek P.: Metody wzmacniania konstrukcji murowych przez sprężanie, Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 1999
 • Ziobroń W.; Matysek P.; Zarębska W.: Przyczyny uszkodzeń żelbetowych konstrukcji w wybranych obiektach oczyszczalni ścieków w południowej Polsce, Materiały XIX Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 1999
 • Lewicki B.; Matysek P.: Niezbrojone ściany murowe – ściany obciążone głównie pionowo, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej – Konstrukcje Murowe, Puławy 1998
 • Matysek P.: Metody określania wytrzymałości na ściskanie murów ceglanych w obiektach zabytkowych, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Kraków 1998
 • Janowski Z.; Matysek P.: Analiza nośności i odkształcalności murów z uwagi na wymagania konstrukcyjne, Materiały XLIII Konferencji Naukowej KILIW PAN i KN PZITB, Krynica 1997
 • Janowski Z.; Matysek P.: Analiza czynników wpływających na moduł sprężystości murów, Materiały XLII Konferencji Naukowej KILIW PAN i KN PZITB, Krynica 1996