dr inż. Piotr Matysek - monografie i podręczniki

  • Matysek P.; Witkowski M.: Drogowe urządzenia przeciwhałasowe w systemie Leier-Durisol, Leier – Polska 2011
  • Markiewicz P.; Matysek P.: Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne budynków w systemie Ytong, Xella 2007
  • Matysek P.; Seruga T.: Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005
  • Matysek P.: Konstrukcje murowe. Zasady projektowania z przykładami obliczeń wg normy PN-B-03002:1999, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001
  • Jarmontowicz R.; Janowski Z.; Kubica J.; Lewicki B.; Matysek P.: Podstawy projektowania konstrukcji murowych niezbrojonych i zbrojonych wg Eurokodu 6, Opracowanie monograficzne, Tom I, ITB Warszawa 1998