dr inż. Piotr Matysek - wybrane ekspertyzy i projekty

  • Badania wytrzymałości na ściskanie ścian z ceramicznych szlifowanych elementów murowych systemu EDER, umowa L-1/277/2011, Politechnika krakowska 2011, zespół autorski: Ligęza W.; Matysek P
  • Badania wdrożeniowe elementów murowych ceramicznych systemu EDER, Umowa L-1/142/2011, Politechnika Krakowska 2011, zespół autorski: Ligęza W.; Matysek P
  • Analiza nośności stropu w pomieszczeniu nr 200 (sala balowa) w  Ekspozyturze Archiwum  w Spytkowicach, Umowa L-1/389/2011, Politechnika Krakowska 2011, zespół autorski: Chudyba K.; Matysek P
  • Ekspertyza techniczna – Badania i analiza nośności posadzek z betonu w obiektach zakładu produkcyjnego firmy Impress w Kątach – Umowa L-1/574/2009, Politechnika Krakowska 2009, zespół autorski: Matysek P.; Kozłowski M
  • Orzeczenie  techniczne – Analiza nośności stropu  w pomieszczeniach magazynowych na poddaszu w Zamku w Spytkowicach – Ekspozytura Archiwum Państwowego w Krakowie, Umowa L-1/659/2008, zespół autorski: Chudyba K.; Matysek P
  • Opinia techniczna w zakresie przyczyn wystąpienia katastrofy w budynku Merkury na terenie Galerii Alfa przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku, Umowa L-1/371/2008, Politechnika Krakowska 2008, zespół autorski: Ligęza W.; Płachecki M.; Matysek P
  • Ekspertyza techniczna budynku Pałacu Konopków w Wieliczce będącego siedzibą Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów wraz z bunkrem pełniącym rolę magazynu, Umowa L-1/744/2007, Politechnika Krakowska 2007, zespół autorski:  Janowski Z.; Matysek P.; Kozłowski M
  • Badania wytrzymałości na ściskanie murów z pustaków i bloczków keramzytobetonowych, Umowa L-1/622/2005, Politechnika Krakowska 2005, zespół autorski: Matysek P.; Kozłowski M
  • Badania wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości niezbrojonych murów z bloczków Optiroc Keramix 24 na zaprawie Maxit Therm 815, Umowa L-1/380/2003, Politechnika Krakowska 2003, zespół autorski: Matysek P.; Kanciruk A
  • Projekt docelowego zabezpieczenia murów ogrodzenia ze stacjami Drogi Krzyżowej przy kościele OO. Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu, Umowa L-1/493/99, Politechnika Krakowska 1999, zespół autorski: Janowski Z.; Matysek P