dr inż. Piotr Matysek - artykuły w czasopisamch

 • Matysek P., WitkowskiM.: Ocena wpływu wilgotności na wytrzymałość murów ceglanych. Materiały Budowlane 5 /2013
 • Matysek P., Mury na cienki spoiny w świetle wymagań Eurokodu 6, Materiały Budowlane, 4/2012
 • Chudyba K, Matysek P., Projektowanie ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe w świetle wymagań Eurokodów, Materiały Budowlane, 7/2012
 • Gruszczyński M., Matysek P.: Ocena wytrzymałości murów ceglanych na podstawie badań odwiertów rdzeniowych, Czasopismo Techniczne 3-B/2011
 • Chudyba K.; Matysek P.: Odporność ogniowa ścian murowych, Czasopismo Techniczne Politechnika Krakowska, 2011
 • Matysek P.; Witkowski M.: Badania porównawcze wytrzymałości na ściskanie cegieł, Inżynieria i Budownictwo 11/2011
 • Matysek P.: Uwagi o szacowaniu wytrzymałości na ściskanie murów w obiektach zabytkowych na podstawie wytrzymałości cegieł i zaprawy, Materiały Budowlane 6/2010
 • Ligęza W.; Matysek P.; Płachecki M.: Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego, Przegląd Budowlany 12/2009
 • Matysek P.: Wytrzymałość na ściskanie murów z bloczków i pustaków keramzytobetonowych, Inżynieria i Budownictwo 6/2009
 • Matysek P.: Stosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie -  Ściany murowe, Renowacje i Zabytki I / 2007
 • Chudyba K.; Matysek P.: Metody uwzględniania wpływu pełzania w obliczeniach nośności ścian betonowych, Inżynieria i Budownictwo 12/2003
 • Matysek P.: Ocena wytrzymałości murów ceglanych w obiektach zabytkowych, Czasopismo Techniczne, 09-12/2003
 • Janowski Z.; Matysek P.: Wybrane zagadnienia z zakresu odkształcalności murów, Wydawnictwo PAN – Oddział w Krakowie – Komisja Budownictwa, Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa , Kraków 2000
 • Matysek P.: Smukłości graniczne ścian murowych, Inżynieria i Budownictwo 4-5/2000
 • Janowski Z.; Matysek P.: Zasady projektowania sprężonych konstrukcji murowych, Inżynieria i Budownictwo 7-8/1999
 • Matysek P.: Projektowanie ścian wielokondygnacyjnych budynków murowanych ze stropami żelbetowymi, Monografia nr 247, Problemy naukowo-badawcze konstrukcji z betonu, Politechnika Krakowska 1999
 • Bobulska-Pacek I.; Libura M.; Matysek P.: Przyczyny uszkodzeń oraz naprawa i wzmocnienie żelbetowych bunkrów w składzie głównym cementowni, Inżynieria i Budownictwo 6/1998