dr inż. Piotr Krajewski - wybrane ekspertyzy i projekty

  • Analiza techniczna chłodni kominowej nr 1w EDF Polska S.A. Oddział Rybnik po wykonanej modernizacji w 2012 roku, Politechnika Krakowska 2013, zespół autorski: S. Seręga, M. Płachecki, Ł. Hojdys, P. Krajewski, M. Kozłowski, A. Winnicki
  • Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa żelbetowego komina wywiewnego Chłodni nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. z opracowaniem wytycznych wykonania jego remontu, Politechnika Krakowska 2011, zespół autorski: Ł. Hojdys, M. Płachecki, S. Seręga, P. Krajewski, K. Chudyba, M. Kozłowski
  • Analiza aktualnego stanu technicznego budynku administracyjnego OKNOPLAST w Ochmanowie oraz możliwości jego nadbudowy o jedną kondygnację, Politechnika Krakowska 2007, zespół autorski: Z. Janowski, Ł. Hojdys, P. Krajewski