O Katedrze

Początki historii Zakładu sięgają roku 1945, kiedy to w ramach Akademii Górniczej (dziś AGH) na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej (WILW) powstała Katedra Budownictwa Ogólnego pod kierownictwem prof. Nowakowskiego. Powołanie do życia Wydziałów Politechnicznych na terenie miasta Krakowa było odpowiedzią na wyłączenia Politechniki Lwowskiej poza granice administracyjne powojennego Państwa Polskiego. Duże zmiany organizacyjne pociągnęła za sobą zarządzenie MSW z 1953 roku w sprawie zmian organizacyjnych w AGH, na mocy którego dokonano rozdziału WILW na Wydział Budownictwa Wodnego oraz Wydział Budownictwa Lądowego, w ramach którego w roku akademickim 1953/54 utworzono Katedrę Budownictwa Żelbetowego kierowaną przez prof. B. Kopycińskiego. W ramach nowej Katedry funkcjonowały 2 Zakłady:
1) Budownictwa Żelbetowego – kier. z-ca prof. M. Fuksa
2) Prefabrykacji Elementów Budowlanych – kier. prof. B. Kopyciński

Czytaj więcej: O Katedrze