mgr inż. Magda Kijania - referaty na konferencjach

  • Kijania M.: Model betonu CDP w analizie numerycznej próby PULL - OUT; V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2015;
  • Kijania M., Rewers I., Ślaga Ł.: Przyczepność prętów zbrojeniowych do betonu wysokiej wytrzymałości; IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2014;
  • Ślaga Ł., Kijania M., Rewers I.: Analiza pracy płyty fundamentowej o zróżnicowanym poziomie obciążenia; IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2014;
  • Rewers I., Kijania M., Ślaga Ł.: Charakterystyka stali o podwyższonej granicy plastyczności i jej zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych; I Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów BUDMIKA; Poznań 2014;
  • Kijania M., Rewers I.: Wpływ zarysowania, stopnia zbrojenia i relacji siły podłużnej do krytycznej na wartości efektów II rzędu w słupach żelbetowych; III Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2013;
  • Rewers I., Kijania M.: Krzywe interakcji N-M dla przekrojów słupów żelbetowych; III Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2013;