mgr inż. Magda Kijania - artykuły w czasopismach

  • Kijania M.: Metody wyznaczania wartości naprężenia przyczepności pomiędzy betonem a stalą zbrojeniową. Przegląd Budowlany, liczba stron 5 (s. 38-42), 6/2015 
  • Kijania M., Seruga T., Rewers I.: Effect of some factors on effective length and second order effects in reinforced concrete columns – Czasopismo Techniczne PK
  • Rewers I., Seruga T., Kijania M.: MRd – NRd interaction curves with analysis of second order effects for reinforced concrete columns. Practical applications – Czasopismo Techniczne PK