dr inż. Łukasz Hojdys - referaty na konferencjach

 • Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P.: Sklepienia murowane. Klasyfikacja, ocena stanu technicznego i nośności, sposoby naprawy, XXX Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2015, T.2, s. 77-112
 • Hojdys Ł. Janowski Z., Krajewski P.: Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania sklepień, X Konferencja Naukowo-Techniczna Rew-Inż.2015 Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, 2015, s. X/1-X/10
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Laboratory tests on masonry vaults strengthened at the extrados, 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC, 2014, Mexico
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Buried vaults with different types of extrados finishes – experimental tests, 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC, 2014, Mexico
 • Hojdys Ł., Kamiński T., Krajewski P.: Experimental and numerical simulations of collapse of masonry arches. 7th International Conference on Arch Bridges ARCH’13, 2013, s. 715 722, Trogir-Split, Croatia
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Behavior of masonry arches strengthened with TRM. 7th International Conference on Arch Bridges ARCH’13, 2013, s. 739 746, Trogir-Split, Croatia
 • Hojdys  Ł., Janowski  Z., Krajewski P.: Wzmacnianie sklepień murowych materiałami kompozytowymi. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 2013, s. 809 816
 • Seręga S., Hojdys Ł., Krajewski P., Płachecki  M.: Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 2013, s. 727 734
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC, 2012, s. 668 674, Wrocław
 • Hojdys Ł., Janowski Z.: Wzmacnianie sklepień murowych siatkami z włókien szklanych, IX Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ.2011 Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, 2011
 • Hojdys Ł.: Badanie eksperymentalne sklepienia wzmocnionego siatką z włókien szklanych, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Doktorów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Szczyrk 2009,
 • Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P.: Sklepienia zabytkowe - klasyfikacja, ocena stanu technicznego i nośności, naprawy i wzmocnienia, XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji 2007, s. 197 239
 • Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P.: Analiza oraz naprawa i rekonstrukcja sklepień w obiektach historycznych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2007, s. 251 260
 • Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P.: Uszkodzenia oraz analiza statyczna wpływu zasypki na pracę sklepień ceglanych, VII Konferencja Naukowo-Techniczna Rew-Inż.2006 Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, 2006, s. 101 113