dr inż. Łukasz Hojdys - monografie i podręczniki

  • Hojdys Ł., Janowski Z., Krajewski P.: Experimental Studies on masonry vaults, Rozdział w monografii nr 478: Recent Advances in Civil Engineering: Building Structures, Wydawnictwo PK, s. 73-85, 2015
  • Hojdys Ł.: Badanie eksperymentalne sklepienia wzmocnionego siatką z włókien szklanych; rozdział w monografii: Wybrane zagadnienie z dziedziny budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 23 32