dr inż. Łukasz Hojdys - artykuły w czasopismach

 • Krajewski P, Hojdys Ł., Experimental studies on buried barrel vaults, International Journal of Architectural Heritage, Vol. 9, Iss. 7, 2015 s. 834-843, DOI:10.1080/15583058.2013.860499
 • Krajewski P., Hojdys Ł.: Analiza parametryczna wpływu właściwości materiału zasypowego na nośność sklepień ceglanych, Przegląd Budowlany, 6/2015, s.48-52
 • Hojdys Ł. Janowski Z., Krajewski P.: Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania sklepień, Inżynieria i Budownictwo, w druku, 2015
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Laboratory tests on masonry vaults with backfill strengthened at the extrados, Key Engineering Materials, Vol. 624 (2015), s 510-517
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Experimental tests on strengthened masonry vaults, Applied Mechanics and Materials, Vols. 578-579 (2014), s. 1396-1399
 • Hojdys  Ł., Janowski  Z., Krajewski P.: Jak wzmocnić konstrukcje sklepień murowych? Builder, 3/2014, s. 52-55
 • Hojdys  Ł., Janowski  Z., Krajewski P.: Wzmacnianie sklepień murowych materiałami kompozytowymi. Przegląd Budowlany, 2/2014, s. 39-43
 • Seręga S., Hojdys Ł., Krajewski P., Płachecki  M.: Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej eksploatowanej od 35 lat. Inżynier Budownictwa, 12/2013, s. 96-102
 • Hojdys Ł., Krajewski P.: Badania doświadczalne wzmocnionego i niewzmocnionego sklepienia z zasypką, Wiadomości Konserwatorskie, 32/2012, s. 105-108
 • Hojdys Ł., Krajewski P., Seręga S., Płachecki M.: Stan techniczny powłoki żelbetowej hiperboloidalnej chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami po 35 latach użytkowania, Przegląd Budowlany, 4,2012, s. 71-74
 • Hojdys Ł., Janowski Z.: Wzmacnianie sklepień murowych siatkami z włókien szklanych, Czasopismo techniczne, 3-B, 2011, s. 71-91
 • Janowski Z., Hojdys Ł., Krajewski P.: Analiza statyczna wpływu zasypki na pracę sklepienia walcowego, Czasopismo Techniczne, z. 13-B, 2006, str. 79-95