Ilustracja kontaktu
Adiunkt N-D
Adres:
budynek 10-29 (L-1), parter, pokój 15
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 23 74
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: budownictwo

Specjalność: konstrukcje murowe, konstrukcje betonowe, konstrukcje żelbetowe, diagnostyka, projektowanie i wzmacnianie konstrukcji murowych i żelbetowych, obiekty zabytkowe, wzmacnianie łuków i sklepień murowych materiałami kompozytowymi

Praca doktorska: Wpływ wzmocnienia materiałami kompozytowymi sklepień murowych na ich nośność, Politechnika Krakowska, 2010

Uprawnienia zawodowe: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2007

Wykształcenie: Studia Magisterskie na kierunku Budownictwo (5 lat), Politechnika Krakowska, 2001