• Sadowska (Seruga) T., Szałkiewicz M.; Wpływ rozstawu strzemion i kształtu przekroju na nośność i odkształcalność słupów żelbetowych nie podlegających wyboczeniu” Praca magisterska, Politechnika Krakowska 1974, wyróżniona w Konkursie Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na prace dyplomowe absolwentów wyższych uczelni.
 • Raporty z pracy w Programie Resortowym, a następnie Rządowym „System prefabrykacji i technologii produkcji  oraz oceny teoretyczno-badawczej wytrzymałości i odkształcalności prefabrykatów ceramiczno-betonowych formowanych w układzie poziomym”  we współpracy z Biurem Projektowo – Badawczym Ceramiki Budowlanej „Cerprojekt”,  Warszawa, 1981-1982. Udział w zespole badawczym.
 • Raporty z etapów pracy w Centralnym Programie Badań Podstawowych 02.21 „ Podstawy i mechanizmy racjonalnej gospodarki energetycznej budownictwa mieszkaniowego Energo-budynek” koordynowanym przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,  Warszawa, 1986 – 1990, Kierownik zespołu realizującego temat 3.2.„ Ścienne ustroje warstwowe ceramiczno – betonowe” - Teresa Seruga
 • Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie ścian prefabrykowanych Cerambet-B, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie decyzją nr 826/ 1991, Autorzy: Teresa Seruga, Krzysztof Stępień.
 • Materiały pt: „Ścienne prefabrykaty ceramiczno-betonowe Cerambet-B” na Ogólnopolski Konkurs Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , SITPMB i Agencji Rozwoju Przemysłu „Nowe materiały i wyroby dla budownictwa” Autorzy: Teresa Seruga, Krzysztof Stępień. Wyróżnienie w konkursie, 1992
 • Patent nr 163734, na rzecz Politechniki Krakowskiej, udzielony przez Urząd  Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dn. 9.09.1994 r. na wynalazek  „Wielowarstwowy, ceramiczno-betonowy prefabrykat ściany zewnętrznej budynku” Autorzy projektu wynalazczego:  Teresa Seruga, Krzysztof Stępień.
 • Seruga T.: Opisy i wyniki obliczeń belek monolitycznych po uszkodzeniu podpory. Sprawozdanie w ramach Projektu Badawczego PB 1461/ TO7/96/10 „ zabezpieczenie budynków przed skutkami wybuchów i innych obciążeń wyjątkowych” część 1-4, 1997- 1999, ITB, Warszawa, Kierownictwo naukowe - dr hab. inż. A. Cholewicki
 • Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i przystosowania do nowej funkcji wraz z koncepcją niezbędnych wzmocnień ścian w budynkach nr 3, 4 i 9 na terenie budowy Manufaktura Łódź przy ul Drewnowskiej 64 w Łodzi. Autorzy; Płachecki M., Seruga T., Seręga Sz., CUTOB – PZITB Kraków, 2004
 • Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i przystosowania do nowej funkcji wraz z koncepcją niezbędnych wzmocnień konstrukcji budynku nr 7 na terenie budowy Manufaktura Łódź przy ul Drewnowskiej 64 w Łodzi. Autorzy; Płachecki M., Seruga T., Seręga Sz., CUTOB – PZITB Kraków, 2004
 • Ekspertyza techniczna możliwości i sposobu  powiększenia otworów drzwiowych w ścianach szybu windowego hotelu Novotel Bronowice w Krakowie, Autorzy; Seruga T., Koziński K., Kraków 2008
 • Projekt  badawczy NR 04-0009-04/2008 „ The application of unbonded tendons to the construction of precast concrete cylindrical tanks for liquid and prestressed concrete pavements”. Udział w zespole projektowym.
 • L-1/173/2011 Projekt budowlany i wykonawczy zbiornika żelbetowego o ścianie z betonu sprężonego o pojemności 22.000 m3  Udział w zespole projektowym. 2012 r.
 • Ekspertyza stanu technicznego uszkodzonego (pękniętego) stropu żelbetowego nad parterem  w Hotelu Novotel City West, przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie. Autorzy; Seruga T., Koziński K., Kraków 2013