• Seruga T., Cholewicki A., Szulc J.; Modelowanie numeryczne belek ciągłych po utracie jednej podpory. Problemy naukowo – badawcze konstrukcji z betonu, Politechnika Krakowska, Monografia 247, Kraków 1999
  • Seruga T.: Określenie obliczeniowej nośności elementów ściennych na podstawie badań. Problemy naukowo-badawcze konstrukcji z betonu. Politechnika Krakowska, Monografia 247, Kraków 1999
  • Matysek P., Seruga T.: Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, strony 1–110, Kraków 2005