dr inż. Krzysztof Koziński - referaty na konferencjach

  • Płachecki M., Koziński K.: Odporność budynków z wielkiej płyty na wybuchy gazu, Builder, Nauka. Biznes. Budownictwo, Konferencja Promujemy polską myśl inżynierską w budownictwie, Warszawa, 22-23.2016 r.
  • Płachecki M., Koziński K.: Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej, Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce - Cedzyna, 11-13 maja 2016, s. 371-378.
  • Janowski Z., Koziński K., Janowski M.: Katastrofa żelbetowej prefabrykowanej hali produkcyjnej i jej odbudowa, Awarie Budowlane: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015,  Wydawnictwo Uczelniane ZUT, s. 609-616.
  • Płachecki M., Koziński K.: Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu, Awarie Budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015,  Wydawnictwo Uczelniane ZUT, s. 665-672.
  • Koziński K., Płachecki M.:  Kształtowanie konstrukcji obiektów przemysłowych z uwagi na trwałość i odporność na oddziaływania eksploatacyjne, XIII Konferencja Naukowo -Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014, s. 490-499.
  • Płachecki M., Koziński K.: Analiza nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po pięćdziesięciu latach eksploatacji, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 21-24 maj 2013, s. 713-720.
  • Chudyba K., Koziński K.: Simplified calculation method for masonry walls fire resistance according to EN 1996-1-2, VII Międzynarodowa Konferencja – Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, Warszawa, 6-8 listopad 2012, s. 319-324.
  • Płachecki M, Koziński K.: Błędy projektowe i wady wykonawcze oraz projekt i realizacja wzmocnienia trójkomorowego żelbetowego zbiornika w oczyszczalni ścieków, XXV Konferencja Naukowo - Techniczna, Awarie Budowlane, 24-27 Maj 2011, s. 1021-1028.
  • Koziński K., Winnicki A.: Influence of slenderness ratio λx / λy on the load capacity of HSC columns in biaxial bending – analysis of the preliminary tests, 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering,  Kgs. Lyngby, Denmark, 20-23 June 2010, s. 123-128.
  • Koziński K.: Influence of slenderness ratio λx / λy on load capacity of HSC columns in biaxial bending, 17th Inter-Institute Seminar for Young Researchers, Budapest University of Technology and Economics, Cracow University of Technology and Vienna University of Technology Cracow, May 22-23, 2009.