dr inż. Krzysztof Koziński - monografie i podręczniki

  • Płachecki M., Koziński K.: Problemy bezpieczeństwa, utrzymania i remontów obiektów przemysłowych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko, Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie: praca zbiorowa / pod red. Adama Raka, Volodymyra Boychuka i Wiesława Barana, 2016, s. 33-44.
  • Koziński K.: Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości, monografa 463/2014, Wydawnictwo PK, stron 253.
  • Koziński K.: Wpływ stosunku smukłości λx/ λy na nośność słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych z BWW - analiza problemu i program badań, Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa, rozdział w monografii, Monografia Politechniki Śląskiej 232/2009, s. 55-63.