dr inż. Krzysztof Koziński - wybrane ekspertyzy i projekty

WYBRANE EKSPERTYZY I OPINIE NAUKOWO-TECHNICZNE

1. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana kamienic przy ulicy Rynek Główny w Krakowie zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2017 r.

2. Opinia techniczna dotycząca doraźnego zabezpieczenia uszkodzonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. ks. Jakuba Wujka w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2016 r.

3. Ocena stanu technicznego oraz sposobu wzmocnienia połączeń belek ze słupami w stropie nad piwnicą w budynku hotelowym przy ul. Popiełuszki w Toruniu, zespół autorski: P. Matysek, K. Koziński, A. Winnicki, 2016 r.

4. Ekspertyza stanu technicznego budynku rozdrabialni R-II w zakładzie przemysłowym w Olkuszu, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2016 r.

5. Opinia techniczna dotycząca uszkodzonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Ciechocińskiej w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2016 r.

6. Opinia techniczna dotycząca sposobu wykonania remontu belek krawędziowych i murów oporowych w garażach przy ulicy Strzelców w Krakowie, autor: K. Koziński, 2016 r.

7. Analiza przyczyn powstania zarysowań i spękań w usytuowanych od strony południowej murach oporowych, rampie wjazdowej i balustradach żelbetowych, w hali widowiskowo sportowej w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2015 r.

8. Opinia dotycząca stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Jasieńskiego w Krakowie, autor: K. Koziński, 2015 r.

9. Ekspertyza stanu technicznego oraz projekt remontu balkonów wypustowych w dwóch budynkach przy ul. Majora w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2015 r.

10. Opinia techniczna dotycząca sposobu wykonania remontu dwóch zewnętrznych klatek schodowych oraz balkonu przynależnego do jednej z nich, w budynku przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2015 r.

11. Opinia techniczna w sprawie przyczyn zawalenia się części ściany murowanej granicznej w przebudowywanym zabytkowym budynku w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2014 r.

12. Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu – etap I, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, Kraków, 2014 r.

13. Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu – etap II, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, Kraków, 2014 r.

14. Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej w Jadownikach w związku z planowaną przebudową, autor: K. Koziński, 2014 r.

15. Opinia techniczna dotycząca klasy zastosowanego betonu w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie - część 1, zespół autorski: K. Koziński, M. Kijania, 2014 r.

16. Opinia techniczna dotycząca klasy zastosowanego betonu w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie - część 2, zespół autorski: K. Koziński, M. Kijania, 2014 r.

17. Ekspertyza stanu technicznego i sposób naprawy galerii przenośnika P-12 w zakładzie przemysłowym w Olkuszu, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2014 r.

18. Ekspertyza techniczna dotycząca sposobu obniżenia wysokości tarczy wspornikowej AT6a w Centrum Kongresowym w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2014 r.

19. Ekspertyza techniczna możliwości modernizacji elewacji hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2013 r.

20. Ekspertyza stanu technicznego uszkodzonego (pękniętego) stropu żelbetowego nad piwnicą w hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2013 r.

21. Ekspertyza stanu technicznego uszkodzonego (pękniętego) stropu żelbetowego nad parterem w hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2013 r.

22. Ocena nośności żelbetowej konstrukcji obiektu stanowiska Gantry w aspekcie uzyskanych wyników z badań wytrzymałościowych betonu dotycząca budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2013 r.

23. Ekspertyza stanu technicznego mostu ciągu i wieży na placu węglowym, w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2012 r.

24. Ekspertyza stanu technicznego mostu pierwszego podniesienia, w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2012 r.

25. Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej nr 6 w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2011 r.

26. Ekspertyza stanu technicznego chłodni kominowej nr 1 w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2011 r.

27. Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji galerii transportowej P5 wraz z częścią podziemną taśmociągu w zakładzie przemysłowym w Olkuszu, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2010 r.

28. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku dla celów wykonania projektu budowlanego rozbudowy w części A-1 istniejącego Centrum Handlowego w Bielsku Białej, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2010 r.

29. Ekspertyza stanu technicznego uszkodzonych słupów żelbetowych wraz z wytycznymi napraw i zabezpieczeń w hali produkcyjnej zakładu konstrukcji stalowych w Limanowej, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2010 r.

30. Ekspertyza stanu technicznego żelbetowej konstrukcji osadnika żużla wraz z wytycznymi napraw i zabezpieczeń w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2010 r.

31. Ekspertyza stanu technicznego wraz z opracowaniem technologii wzmocnienia i naprawy słupów podbudowy i pierścienia dolnego powłoki chłodni nr 1 na terenie  zakładu przemysłowego w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2009 r.

32. Analiza bezpieczeństwa i opracowanie projektu skutecznego wzmocnienia i naprawy zbiornika BIOCOS w oczyszczalni ścieków, nadzór autorski nad projektem, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, A. Winnicki, 2009-2010 r.

33. Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji żelbetowej bunkra szczelinowego i budynku nadbudowy w zakładzie przemysłowym w Trzebini, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2009 r.

34. Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczo – magazynowego uszkodzonego w wyniku pożaru, autor: K. Koziński, 2009 r.

35. Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu 20 balkonów wspornikowych przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2009 r.

36. Ekspertyzy stanu technicznego baterii żelbetowych silosów na materiały sypkie, używanych w procesie technologicznym, zlokalizowana na terenie zakładu przemysłowego w Jarosławiu, zespół autorski: M. Płachecki, K. Koziński, 2008 r.

37. Opinia techniczna o możliwości i warunkach umieszczenia w pomieszczeniu technicznym hotelu w Krakowie, dodatkowej szafy teletechnicznej, zespół autorski:
T. Seruga, K. Koziński, 2008 r.

38. Analiza możliwości wykonania otworu drzwiowego w przydylatacyjnych ścianach parteru hotelu w Krakowie wraz ze sposobem ich wzmocnienia, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2008 r.

39. Ekspertyza techniczna możliwości i sposobu powiększenia otworów drzwiowych w ścianach szybu windowego oraz wykonania nowych otworów w stropie maszynowni hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2008 r.

40. Analiza możliwości wykonania otworów w ścianie VI p. hotelu w Krakowie wraz ze sposobem jej wzmocnienia, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2008 r.

41. Ekspertyza techniczna możliwości modernizacji elewacji hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Płachecki, 2007 r.

42. Ekspertyza techniczna możliwości i sposobu realizacji przekuć przez stropy i stropodach hotelu w Krakowie, zespół autorski: T. Seruga, K. Koziński, M. Kozłowski, M. Płachecki, 2007 r.


PROJEKTOWANIE I WSPÓŁPROJEKTOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH:

1. Projekt wykonawczy zadaszenia nad balkonami IV pietra budynków przy ul. Majora w Krakowie, autor: K. Koziński, 2016 r.

2. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie, autor: K. Koziński, 2016 r.

3. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana pawilonu przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie, autor: K. Koziński, 2015 r.

4. Projekt rozbudowy piwnic w hotelu Kościuszko przy ul. Papierniczej w Krakowie, autor: K. Koziński, 2014 r.

5. Projekt odbudowy konstrukcji nadziemnej, lokalnie zniszczonej hali produkcyjnej TXL przy ul. Wielickiej w Krakowie, zespół autorski: Z. Janowski , K. Koziński, 2014 r.

6. Projekt zmiany sposobu podparcia dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wypoczynkowej w Krakowie, K. Koziński, 2013 r.

7. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażami w piwnicach przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, 2012 r. - współpraca z „F.U. Prokonbud”

8. Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem jednostanowiskowym, autor: K. Koziński, Kraków 2012 r.

9. Projekt centrum handlowego „FELICITY” przy al. Witosa w Lubinie, 2007-2008 r. - współpraca z biurem projektów „NIRAS”

10. Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Nowosłowiczej w Krakowie, 2007 r. - współpraca w zakresie projektowania z biurami projektów „SARBUD” i „PRO-InkoBud”

11. Projekt kompleksu basenów termalnych przy ul. Sportowej w Bukowinie Tatrzańskiej, 2007 r. -współpraca z biurami projektów „SARBUD” i „PRO-InkoBud”

12. Projekty fundamentów pod żurawie w „Galerii Millenium” w Rzeszowie, 2007 r. - współpraca z „Firmą EXARON – Budownictwo”

13. Projekty fundamentów pod żurawie w Fabryce Ekranów Ciekłokrystalicznych w Biskupcach Podgórnych, 2006 r. - współpraca z „Firmą EXARON – Budownictwo”

14. Projekt budynku biurowo mieszkalnego przy al. Focha w Krakowie, 2006 r. - współpraca z „Pracownią projektową AKN Architektura - Konstrukcja - Nadzór”

15. Projekt zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Cegielnianej / do Wilgi, 2006 r. - współpraca z „Pracownią projektową AKN Architektura - Konstrukcja - Nadzór”

16. Projekt budynku mieszkalny wielorodzinny przy ul. Norymberskiej w Krakowie, 2006 r. - współpraca z „F.U. Prokonbud”

17. Projekt budynku mieszkalnego 9-kondygnacyjny wielorodzinny przy ul. Lipińskiego w Krakowie, 2006 r. - współpraca z „F.U. Prokonbud”

18. Projekt Centrum handlowego „FORUM GLIWICE” przy ul. Lipowej w Gliwicach, 2006-2007 r. - współpraca z biurem projektów „NIRAS”

19. Projekt wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego przy ul. Dąbrowskiego w Andrychowie, 2005 r. - współpraca z biurem projektów „Tyczyński Wojtas”

20. Projekt sklepu LIDL z parkingiem samochodów osobowych w Jankowicach, 2005 r. - współpraca z biurem projektów „Tyczyński Wojtas”

21. Projekt budynku biurowego firmy EKOINSTAL w Świętochłowicach, 2005 r. - współpraca z biurem projektów „Tyczyński Wojtas”

22. Projekt Centrum kultury i rekreacji "Za Stawem", Dom kultury z biblioteką, Ostrów Mazowiecka, 2005 r. - współpraca z biurem projektów „Tyczyński Wojtas”

23. Projekt centrum handlowego „COPERNICUS" przy ul. Żółkiewskiego w Toruniu, 2005 r. - współpraca z biurem projektów „NIRAS”

24. Projekt centrum handlowo-usługowego „GALERIA KAZIMIERZ” przy ul. Podgórskiej w Krakowie, 2003-2004 r. - współpraca z biurem projektów „NIRAS”