dr inż. Krzysztof Koziński - artykuły w czasopismach

  • Koziński K., Winnicki A.: Experimental research and analysis of load capacity and deformability of slender high strength concrete columns in biaxial bending, Engineering Structures,  2016, Vol. 107, s. 47-65.
  • Chudyba K., Koziński K.: Określanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną wg PN-EN 1996-1-2, Materiały budowlane 7/2014, s. 10-12.
  • Seruga T., Płachecki M., Koziński K.: Problemy konstrukcyjne wykonywania dużych otworów w ścianach i stropach istniejących budynków o konstrukcji monolitycznej, Inżynieria i Budownictwo 4/2009, s. 187-192.
  • Chudyba K, Koziński K.: Obliczanie nośności przekrojów żelbetowych w wysokiej temperaturze metodą uproszczoną według EC2, Czasopismo Techniczne, seria Budownictwo, 13-B/2006, s. 19-29.