Ilustracja kontaktu
Adiunkt N-D
Adres:
budynek 10-29 (L-1), 1 piętro, pokój 114
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 21 60
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: budownictwo


Specjalność: 

- konstrukcje żelbetowe,
- ekspertyzy i opinie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,
- projekty obiektów inżynierskich,
- projekty wzmocnień konstrukcji obiektów istniejących,
- weryfikacje dokumentacji projektowej,
- badania betonu w konstrukcjach istniejących metodami mało niszczącymi i nieniszczącymi,
- badania stali zbrojeniowej - skanowanie konstrukcji żelbetowych, lokalizacja zbrojenia, określenie rozstawu i średnicy prętów zbrojeniowych.

Kwalifikacje zawodowe:

- Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Praca doktorska pt. „Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości”, Politechnika Krakowska, 2012.
- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid. MAP/0222/POOK/07.
- Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAP/BO/0397/08.
- Studia magisterskie na kierunku budownictwo, w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Krakowska, ukończone w 2002 r.

Projekty badawcze:

- Grant NCN: - N506 235437, „Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości”, 2009-2012.