dr inż. Krzysztof Chudyba - referaty na konferencjach

 • W. Ziobroń, K. Chudyba : „Wybrane problemy oceny wytrzymałości betonu.” Sesja Naukowa – Jubileusz 70-lecia Prof. R. Ciesielskiego: Problemy naukowo-badawcze konstrukcji inżynierskich, Kraków 1995
 • K. Chudyba, K. Stępień, J. Szarliński, A. Urbański : „Numerical modelling and experimental verification of the mechanical behaviour of masonry wallets.” Proc. of 4th International Symposium on Structural Masonry (Florence 97) – „Computer Methods in Structural Masonry.” , published in 1998 by E&FN Spon, London
 • W. Ziobroń, K. Chudyba : „Ewolucja pojęcia jednorodności wytrzymałościowej betonu.” II Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD’98, Kraków 1998
 • K. Chudyba : „Experimental verification programme of the influence of selected parameters on RC columns capacity.” Theory and experimental studies, Polish Academy of Sciences in Wrocław, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 1999
 • K. Chudyba, J. Tworek, H. Ciurej: „Optimization of dynamic parameters for foundation frame”, ECCM-2001, European Conference of Computational Mechanics, June 26 – 29, 2001, Cracow, Poland
 • K. Chudyba, Z. Janowski, T. Seruga: „Polish Code for concrete structures and Eurocode 2 regulations”, ”, 3rd International Conference „Concrete and concrete structures”, April 24 – 25 2002, Źilina, Slovakia
 • K. Chudyba, P. Matysek: „The influence of creep onto capacity of concrete walls”, 3rd International Conference „Concrete and concrete structures”, April 24 – 25 2002, Źilina, Slovakia
 • Z. Janowski, K. Chudyba: „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji w ujęciu normy EC2”. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Jadwisin 2004”, Serock, 26-28 maja 2004
 • K. Chudyba: “Effect of changes in mechanical properties of concrete and steel at elevated temperatures onto behavior of RC structures”, 6th International Conference “Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures” AMCM’2008, June 9-11, 2008, Łódź, Poland
 • K. Chudyba, I. Hager: „Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji z betonu po pożarze”, Konferencja KONTRA 2010
 • K. Chudyba, S. Seręga: „Structural fire design methods for reinforced concrete members”, Conference Proceedings, 7th International Conference AMCM2011 (Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures), June 13-15, 2011, Cracow
 • K. Chudyba, P. Matysek: ”Methods for determining masonry walls fire resistance”, Conference Proceedings, 7th International Conference AMCM2011 (Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures), June 13-15, 2011, Cracow
 • K. Chudyba, S. Seręga: Simplified methods for RC columns fire resistance according to EC2, Conference Proceedings – Third International Workshop “Design of concrete structures using Eurocodes”, 20-21 September 2012, Vienna, Austria, ISBN 978-3-902749-03-1, pp.115-122
 • K. Chudyba, P. Matysek: Load bearing capacity for slender concrete walls under compression, Conference Proceedings – Third International Workshop “Design of concrete structures using Eurocodes”, 20-21 September 2012, Vienna, Austria, ISBN 978-3-902749-03-1, pp.163-170
 • K. Chudyba: Redistribution of internal forces in concrete structures at elevated temperatures, Conference Proceedings – 7th International Conference “Fire Safety of Construction Works”, Warszawa, 6-8 listopada 2012, Instytut Techniki Budowlanej, ISBN 978-83-249-6008-8, pp. 313-318
 • K. Chudyba. K. Koziński: Simplified calculation method for masonry walls fire resistance according to EN 1996-1-2, Conference Proceedings – 7th International Conference “Fire Safety of Construction Works”, Warszawa, 6-8 listopada 2012, Instytut Techniki Budowlanej, ISBN 978-83-249-6008-8, pp. 319-324
 • K. Chudyba: Konstrukcje betonowe i murowe. Projektowanie na warunki pożarowe wg Eurokodów, I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’2013 „Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie – teoria a praktyka, Kraków 23-25 październik 2013, str.47-57, ISBN 83-923401-4-0
 • K. Chudyba, A. Kwiecień, T. Tatara, … „Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu”, Awarie Budowlane 2017