dr inż. Krzysztof Chudyba - monografie i podręczniki

  • K. Chudyba, Z. Janowski: ”Kształtowanie płyt, belek i słupów”. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz naukowy do normy PN-B-03264:2002 (rozdział 20). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005, ISBN 83-7413-651-0
  • K. Chudyba: “Projektowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych według Eurokodów”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ISBN 978-83-7242-484-6
  • Chudyba K.: „Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe. PN-EN 1992-1-2” – rozdział w książce „Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów”, str. 136 – 150, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódź 2016, ISSN 978-83-922019-4-6