dr inż. Krzysztof Chudyba - wybrane ekspertyzy i projekty

 • Ekspertyza techniczna posadzki przemysłowej w obiekcie chłodni składowej w Myślenicach (K. Chudyba, J. Mierzwa, J. Szpak, J. Naborczyk), 2017   
 • Badania i analiza prefabrykowanych elementów ścian trójwarstwowych pod względem wytrzymałości, izolacyjności cieplnej i akustycznej (K. Chudyba, T. Kisilewicz, A. Kłosak, M. Kozłowski), 2017   
 • Ekspertyza techniczna wylewki podłogowej na poziomie IV piętra budynku Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2017    
 • Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu (K. Chudyba, A. Kwiecień, T. Tatara, A. Byrdy, B. Zając, B. Pachla, M. Kozłowski), 2016    
 • Ekspertyza techniczna dotycząca jakości wykonania ścian I piętra na budowie zespołu budynków mieszkalnych Apartamenty Wielicka etap II przy ul. Żniwnej w Krakowie   (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2016   
 • Określenie stanu technicznego zachowania konstrukcji tarasu – lokale mieszkalne na os. Połoniny 2 i 3 w Szczawnicy (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2016      
 • Opinia techniczna dotycząca określenia przyczyn powstania spękań stropu i zarysowań posadzki w lokalu usługowym „Apteka” przy ul. Lubicz 17b w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2016   
 • Określenie stanu zachowania pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna Vedag) w sklepie Intermarche na os. Bohaterów Wrzesnia 1K w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2015    
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej przyczyn wystąpienia przecieków i białych wykwitów na schodach zewnętrznych w obiekcie „Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego” w Lusławicach  (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2015   
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej przyczyn wystąpienia przecieków przez ściany posadzki piwnic w obiekcie „Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego” w Lusławicach  K. Chudyba, M. Kozłowski), 2015   
 • Ekspertyza dotycząca wystąpienia uszkodzeń tynków w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 122 w Krakowie – osiedle Familijne  (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2015   
 • Ekspertyza techniczna przyczyn wystąpienia przecieków i zawilgoceń w garażu podziemnym budynków przy ul. Tynieckiej 43A i 43B Osiedla pod Grotą Twardowskiego w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2015   
 • Ocena jakości (poprawności) wykonania napraw posadzki w halach produkcyjnej i magazynowej Zakładu BREMBO Poland w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13 (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2014
 • Opinia techniczna jakości wylewek cementowych w budynku przy ul. Wielickiej 22A w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2014
 • Wykonanie opinii technicznej dotyczącej przyczyny powstania uszkodzeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Dąbrowskiej nr 22 w Tarnobrzegu, określenia sposobu ich naprawy oraz stanu bezpieczeństwa konstrukcji budynku (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2013
 • Ekspertyza w zakresie oceny przyczyn uszkodzeń betonu progów nr 08 i 26 drogi startowej na lotnisku Warszawa-Modlin (J. Mierzwa, A. Winnicki, M. Gruszczyński, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2013
 • Opinia techniczna nt. przyczyn wystąpienia uszkodzeń posadzki przemysłowej hali firmy Dematec w Niepołomicach (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2013
 • Projekt techniczny zabezpieczenia sklepienia ceglanego w sali 115 ekspozytury Archiwum Państwowego w Spytkowicach (K. Chudyba, P. Matysek), 2012
 • Ocena stanu technicznego studni kanalizacyjnych DN1500 na budowie „Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny” (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2012
 • Ekspertyza poprawności wykonania dokumentacji projektowej konstrukcyjnej nowo-realizowanej konstrukcji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w obrębie parkingu przy ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu-Brzezince (A. Winnicki, S. Seręga, P. Krajewski, Ł. Hojdys, K. Chudyba), 2012
 • Ocena przydatności podkładów strunobetonowych INBK-7 zabudowanych na linii kolejowej 358 Zbąszynek-Gubin (K. Chudyba , M. Kozłowski), 2011
 • Ocena stanu bezpieczeństwa użytkowania stropu nad parterem w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2011
 • Ekspertyza techniczna materiałów zastosowanych w wylewkach na balkonach w budynkach mieszkalnych przy ul. Chełmońskiego w Krakowie (K. Chudyba, T. Stryszewska, M. Kozłowski), 2011
 • Określenie stanu zachowania betonu konstrukcyjnego i jego wytrzymałości na ściskanie dla zespołu silosów w cementowni „Warta” Działoszyn (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2011
 • Ekspertyza techniczna przyczyn wystąpienia zarysowań płyty fundamentowej w obiekcie przy ul. Prochowej 7/9 w Krakowie wraz z podaniem koncepcji naprawy uszkodzeń (J. Mierzwa, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2011
 • Analiza nośności stropu w pomieszczeniu nr 200 w ekspozyturze Archiwum Państwowego  w Spytkowicach (K. Chudyba, P. Matysek), 2011
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji płyt dachowych hali trójnawowej (hala obrabiarek) zakładu SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu (K. Chudyba, S. Seręga, M. Suchodoła, M. Kozłowski), 2011
 • Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa żelbetowego komina wywiewnego chłodni kominowej nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. wraz z opracowaniem wytycznych wykonania jego remontu (M. Płachecki, S. Seręga, P. Krajewski, Ł. Hojdys, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2011
 • Ekspertyza techniczna konstrukcji nośnej wraz z wytycznymi napraw i koncepcją zabezpieczeń przed wysoką temperaturą hali grafityzacji zakładu SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu (K. Chudyba, S. Seręga, M.Suchodoła, M. Kozłowski), 2010
 • Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstania zarysowań ścian pierwszego piętra w budynku „Wawel” S.A. w Dobczycach (K. Chudyba, S. Seręga, M. Kozłowski), 2010
 • Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji na budowie „Zielona Polana” przy ul. K. Bunscha w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2010
 • Ekspertyza techniczna wylewki podłogowej w budynku biurowym „Rondo Bussiness Park” w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2010
 • Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstania zarysowań płyty stropowej na poz. -1 w budynku mieszkalnym na os. Dywizjonu 303 nr 21 w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2010
 • Ekspertyza stanu technicznego budynku łaźni 1 i 2 w KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch Brzeszcze w aspekcie opłacalności przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2010
 • Ekspertyza techniczna wylewki podłogowej w poziomie parteru segmentu diagnostycznego w budynku Sp. ZOZ im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zgodności z projektem budowlanym (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2010
 • Obliczeniowe badania wstępne typu dla przepustów skrzynkowych zamkniętych i dwudzielnych (K. Chudyba, Ł. Hojdys, P. Krajewski, M. Kozłowski), 2009
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej posadzki przemysłowej w nowo wybudowanej hali magazynowej Adler Polska przy ul. Tynieckiej 229 w Krakowie (K. Chudyba, D. Dębska, M. Kozłowski), 2009
 • Analiza nośności stropu nad parterem w budynku przy ul. Chełmońskiego 255 w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Ekspertyza techniczna technologii wykonania podłogi w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 (K. Chudyba, S. Serega, M. Kozłowski), 2009
 • Określenie przyczyn uszkodzeń elementów w osi AC/01 (poziom 0A) w obiekcie Bonarka City Centre w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Ocena stanu bezpieczeństwa uszkodzonej prefabrykowanej płyty tropowej na poziomie +1 w budynku  Bonarka City Centre w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Ocena stanu technicznego prefabrykowanego dźwigara dachowego na terenie Auchan w budynku  Bonarka City Centre w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Określenie przyczyn wystąpienia uszkodzeń dźwigara prefabrykowanego w osi 1-A1 w budynku Bonarka City Centre w Krakowie (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Określenie przyczyn wystąpienia uszkodzeń w mieszkaniu numer 11/12 w budynku mieszkalnym  przy ul. Dietla 17 w Krakowie wraz z podaniem sposobu naprawy tych uszkodzeń i kosztorysem prac naprawczych (K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009
 • Ocena jakości wykonania prac budowlanych objętych umową na wykonanie robót budowlanych nr 1/05/07, zawartą pomiędzy Beatą Rudnik i Waldemarem Rudnikiem (zamieszkałymi w Krakowie przy ul. Turniejowej 65/36) a firmą remontowo-budowlaną Intel-System (z siedzibą w Rząsce 30-199, ul. Cicha 8, NIP 676-226-33-85, REGON 120368900) reprezentowaną przez Patryka Woźniaka, dotyczącą wykonania prac budowlanych w budynku mieszkalnym położonym w Sierczy k. Wieliczki o numerze 447 (M. Libura, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2009.
 • Analiza stanu konstrukcji oraz koncepcja wzmocnienia stropu nad przewiązką w budynku mieszkalnym „Kasztel” w Krakowie przy ul. Turniejowej 70 (Z. Janowski, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2008
 • Ocena jakości wykonania tynków wewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Księcia Józefa 189 w Krakowie (M. Libura, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2008 
 • Ekspertyza konstrukcyjna określająca przyczyny i zagrożenia postępującej degradacji stropów i ścian kondygnacji podziemnej (garaże) w budynku PKO BP S.A. na os. Centrum E13 w Krakowie (Z. Janowski, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2007
 • Ocena stanu technicznego budynków starej cegielni -  Lipnica Murowana nr 162 (K. Chudyba, J. Serediak, M. Kozłowski), 2007
 • Opinia techniczna w sprawie uszkodzeń spowodowanych upadkiem elementów stalowych żurawia budowlanego na żelbetową konstrukcję wznoszonego budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Bażantów (M. Libura, K. Chudyba, P. Gwoździewicz, H. Ciurej), 2007
 • Projekt zamienny wykonawczy fundamentów żurawi K1, K2 i K7 dla budowy „Galerii Millenium” w Rzeszowie (J. Tworek, K. Chudyba, K. Koziński, J. Serediak), 2007
 • Inwentaryzacja uszkodzeń w budynku mieszkalnym przy ul. Zwierzynieckiej 32 w Krakowie (M. Libura, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2007
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejącej posadzki betonowej w hali przy ul. Legionów 243 w Czechowicach-Dziedzicach jako podkładu pod nowo projektowaną posadzkę (Z. Janowski, K. Chudyba, M. Kozłowski), 2002