Ilustracja kontaktu
Adiunkt N-D
Adres:
budynek 10-29 (L-1), 1 piętro, pokój 116
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 23 65
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: budownictwo

Specjalność: konstrukcje z betonu

Zainteresowania naukowo-badawcze: Analiza i projektowanie konstrukcji z betonu oraz konstrukcji murowych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań pożarowych oraz wpływów reologicznych dla betonu konstrukcyjnego.

Praca doktorska: „Wpływ parametrów materiałowych i geometrycznych na nośność słupów żelbetowych” (promotor: prof. W. Ziobroń, praca doktorska obroniona w kwietniu 2000 roku na PK, wyróżniona we wrześniu 2000 roku nagrodą indywidualną II stopnia przyznaną przez JM Rektora PK)

Wykształcenie: Budownictwo, specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, ukończone 1991r.

Prace badawcze / Granty: 

Program „Copernicus Joint Research Project – ATEM (Advanced Testing of Masonry Structures – Zaawansowane metody badania konstrukcji murowych)” – 1995-1997 (prace w zespole realizującym program)

Projekt badawczy KBN nr 5 TO7E 018 23 “Komentarz naukowy do normy PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”, 2003-2004 (prace w zespole realizującym projekt – współautorstwo rozdziału 20 „Kształtowanie płyt, belek i słupów”, Wyd. ITB 2005)

„Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju (tzw. grant łódzki UE)”, Zadanie nr PT 3.2:  Modelowanie oddziaływań środowiskowych (korozja siarczanowa, reakcja alkalia-kruszywo, podwyższona temperatura) i wpływów mechanicznych na materiały o matrycy cementowej – poziom punktu materialnego i poziom elementu konstrukcji, POIG.01.01.02-10-106/09-01/UE – 2011-2014 (prace w zespole realizującym projekt)