mgr inż. Iga Rewers - referaty na konferencjach

  • Rewers I.: Reguły wyznaczania szerokości rys belek żelbetowych; V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2015;
  • Rewers I., Kijania M., Ślaga Ł.: Charakterystyka stali o podwyższonej granicy plastyczności i jej zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych; I Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów BUDMIKA; Poznań 2014;
  • Kijania M., Ślaga Ł., Rewers I.: Przyczepność prętów zbrojeniowych do betonu wysokiej wytrzymałości; IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2014;
  • Ślaga Ł., Rewers I., Kijania M.: Analiza pracy płyty fundamentowej o zróżnicowanym poziomie obciążenia; IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2014;
  • Rewers I., Kijania M.: Krzywe interakcji N-M dla przekrojów słupów żelbetowych; III Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2013;
  • Kijania M.; Rewers I.: Wpływ zarysowania, stopnia zbrojenia i relacji siły podłużnej do krytycznej na wartości efektów II rzędu w słupach żelbetowych; III Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER; Kraków 2013;
  • Kijania M., Iskra I.: Wtórne ustroje nośne zapobiegające katastrofie postępującej; I Studencka Konferencja Budowlana EUROINŻYNIER; Kraków 2011; SSKN; Kraków 2010;
  • Iskra I., Kijania M.: Teorya żelbetu, 1915; SSKN; Kraków 2010;
  • Kijania M., Iskra I.: Sto lat żelbetu na ziemiach polskich; SSKN; Kraków 2010;
  • Iskra I.: Racjonalność i ekonomika dachów zielonych; SSKN; Kraków 2010;