mgr inż. Iga Rewers - artykuły w czasopismach

  • Drukuj
  • Rewers I.: Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na szerokość rys w świetle norm PN-EN 1992-1-1 oraz ACI 318 - Przegląd Budowlany 6/2015, str. 88-91
  • Kijania M., Seruga T., Rewers I.: Effect of some factors on effective length and second order effects in reinforced concrete columns – Czasopismo Techniczne PK, 2013, Y. 110, iss. 2-B
  • Rewers I., Seruga T., Kijania M.: MRd – NRd interaction curves with analysis of second order effects for reinforced concrete columns. Practical applications – Czasopismo Techniczne PK, 2013, Y. 110, iss. 2-B
  • Byrdy A., Iskra (Rewers) I.: Wyniki badania sondażowego stanu technicznego dachow zielonych wykonywanych w budynkach w Polsce, Izolacje, strony 40-42, marzec 2012