Działalność naukowo-badawcza

 

  

 Działalność  naukowo-badawcza Katedry L-1 prowadzona jest w zakresie konstrukcji z betonu oraz konstrukcji murowych i obejmuje następujące zagadnienia:

  • zastosowanie betonów wysokiej wytrzymałości i stali wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach żelbetowych - badania doświadczalne i analizy numeryczne żelbetowych słupów z betonów wysokiej wytrzymałości, belek zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości, weryfikacja właściwości prętów zbrojeniowych w zakresie przyczepności do betonów BWW za pomocą próby pull-out,
  • innowacyjne metody wzmacniania konstrukcji z betonu i konstrukcji murowych materiałami kompozytowymi zbrojonymi włóknami stalowymi, węglowymi, bazaltowymi, szklanymi, PBO,
  • nowatorskie rozwiązania w zakresie budownictwa prefabrykowanego, badania i analizy elementów prefabrykowanych i ich połączeń – prefabrykaty stropowe, prefabrykaty nadprożowe, kolejowe podkłady strunobetonowe i inne,
  • nowoczesne metody monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji (Stuctural Health Monitoring) w ujęciu pomiarów realizowanych statycznie i dynamicznie oraz współczesne techniki pomiarów różnych wielkości fizycznych na obiektach rzeczywistych i w laboratoriach, w szczególności przy wykorzystaniu ciągłych geometrycznie czujników światłowodowych DFOS,
  • alternatywne metody sprężania konstrukcji z betonu, rozwiązania stref zakotwień,
  • analizy konstrukcji z betonu o średniej masywności i masywnych w zakresie oceny zmian temperatury, odkształceń wymuszonych, naprężeń własnych i wymuszonych a także analiza ryzyka zarysowania i zarysowania dojrzewającego betonu,
  • eksperymentalne i numeryczne analizy konstrukcji żelbetowych i sprężonych w warunkach pożaru,
  • identyfikacja właściwości mechanicznych murów w obiektach historycznych z wykorzystaniem metod nieniszczących i małoniszczących, analizy konstrukcji historycznych w aspekcie ich stanu technicznego, metod zabezpieczenia i wzmacniania,
  • zaawansowane analizy konstrukcji z betonu, zagadnienia wielopolowe, modelowanie oddziaływań środowiskowych (reakcja alkalia-kruszywo w betonie), modelowanie numeryczne nośności i odkształcalności konstrukcji z betonu - analiza efektu skali, modele teoretyczne postępu korozji elementów konstrukcyjnych wraz z ich weryfikacją.