Działalność dydaktyczna

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe, laboratoria z konstrukcji żelbetowych i murowych, prowadzenie zajęć na studiach szczebla inżynierskiego i magisterskiego, dziennych, zaocznych i zaocznych zamiejscowych, prowadzenie prac dyplomowych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, prowadzenie seminariów dyplomowych, prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu żelbetowych konstrukcji specjalnych, wzmacniania i napraw konstrukcji żelbetowych, wykorzystanie programów komputerowych („ABC Płyta”, „Żelbet”, „Robot”) w procesie dydaktycznym, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Betonowych, współudział w prowadzeniu Studium Podyplomowego Gospodarki Nieruchomościami (wraz z Akademią Ekonomiczną w Krakowie).