mgr inż. Dawid Łątka - referaty na konferencjach

 • Łątka D., Matysek P.: The estimation of compressive stress level in brick masonry using the flat-jack method. 9th International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures - AMCM'2017, 5-7.06.2017, Gliwice, 2017
 • Łątka D.: Badania penetrometryczne zapraw w spoinach wspornych elementów ceglanych – wyniki testów inicjacyjnych. XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, 27.02-01.03.2017r, Korbielów, 2017
 • Łątka D.: Małoinwazyjna metoda określania zależności naprężenie – odkształcenie dla istniejącej konstrukcji murowej. XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, 29.02-02.03.2016r, Korbielów, 2016
 • Łątka D., Tekieli M.: Masonry prisms testing using optical measurements based on digital image correation method. 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic
 • Łątka D.: Zastosowanie poduszek ciśnieniowych typu flat-jack do określania stanu naprężenia w konstrukcji murowej, prezentacja konferencyjna (wyróżniona przez komitet naukowy), XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, 7-8 maj 2015r, Szczyrk, 2015
 • Łątka D.: Określanie stanu naprężenia w konstrukcji murowej z wykorzystaniem poduszek ciśnieniowych - metoda flat-jack, prezentacja konferencyjna, XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, 2-4 marzec 2015r, Korbielów, 2015
 • Łątka D.: Możliwości wykorzystania sklerometru elektronicznego do wstępnej oceny konstrukcji murowej, prezentacja konferencyjna, XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, 8-9 maj 2014r, Szczyrk, 2014
 • Łątka D., Repelewicz M.: The influence of superstructure stiffness and soil spring constant on internal forces distribution in raft foundations, Proceedings of the Ist International Scientific Conference - Innovative buildings, InBuild, 6 stron, CD edition, Kraków, 2013
 • Repelewicz M., Łatka D.: Use of foam glass as a slab on grade thermal insulation, Proceedings of the Ist International Scientific Conference - Innovative buildings, InBuild, 6 stron, CD edition, Kraków, 2013
 • Dudzik M., Łątka D., Repelewicz M., Stewarski E., Stręk A.M.: A preliminary study of effectiveness of a short-term prognosis of mining towers tops' displacements with the use of artificial neural networks, Proceedings of the Ist International Scientific Conference - Innovative buildings, InBuild, 6 stron, CD edition, Kraków, 2013
 • Dudzik M., Łątka D., Repelewicz M., Stewarski E., Stręk A.M.: Accuracy of a short-term prognosis of mining towers tops' displacements with the use of artificial neural networks - a preliminary research, Proceedings of the Ist International Scientific Conference - Innovative buildings, InBuild, 6 stron, CD edition, Kraków, 2013
 • Matysek P., Łątka D.: Comments on the application of the sclerometric method in the diagnostics of brick masonry, Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, 15-17 October 2012, Wroclaw, Poland, ISBN 978-83-7125-219-8, Volume 3, p. 2471-2479