mgr inż. Dawid Łątka - wybrane ekspertyzy i projekty

 • Przygotowanie opracowania technicznego pt. „Opinia na temat stanu technicznego konstrukcji pieca Hoffmana na podstawie badań NDT i DT", Zamawiający GSBK Biuro Konstrukcyjne, 2017r
 • Przygotowanie opracowania technicznego pt. „Opinia o stanie technicznym budynków historycznych Destylerni Polmos na podstawie badań terenowych”, Zamawiający GSBK Biuro Konstrukcyjne, 2017r
 • Przygotowanie opracowania technicznego pt. „Opracowanie modelu obliczeniowego dla fundamentów prefabrykowanych według normy PN-EN 1992-1-1:2004 wraz z załącznikami. Przygotowanie poza normowych metod obliczeniowych oraz metod konstruowania zbrojeń typowych konstrukcji". Zamawiający Energoprojekt Kraków, 2016 rok.
 • Przygotowanie opracowania technicznego pt. „Oszacowanie stanu naprężenia oraz charakterystyki sprężystej elementów ceglanych konstrukcji Teatru Victoria w Gliwicach” na podstawie badań lokalnych. Zamawiający ARKONA sp. z o.o., 2015 rok. 
 • Przygotowanie opracowania technicznego pt. „Zarysowanie elementów konstrukcji budynków murowanych – wymagania techniczne i uwarunkowania prawne” wraz z identyfikacją przyczyn zarysowania w inwestycji ATAL Francuska Park. Zamawiający Atal S.A, 2015 rok.
 • Projekt konstrukcji budynku mieszkalno-magazynowego, działka nr 4/7w Dąbrowicy, gmina Bochnia obręb Dąbrowica. Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. Kraków, 2010 rok.
 • Sporządzenie Opinii Technicznej: „Ewaluacja poprawności i jakości prac budowlanych wykonanych w ramach wznoszenia budynku w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Rzyczyska 5l w Zielonkach”. Kraków, 2010 rok.
 • Ekspertyza nt. możliwości wykonania nadbudowy o 2 kondygnacje istniejącego pawilonu gastronomicznego w budynku Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Krynicy Zdroju przy  ul. Świdzińskiego 4. Przygotowanie projektu wykonawczego nadbudowy wraz z projektem wzmocnień części istniejącej. Kraków, 2010 rok. Autorzy: Łątka D., Pióro K.
 • Projekt konstrukcji w ramach rozbudowy budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Zabierzowie, działki nr 541 i 529. Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej. Kraków, 2010 rok. Autorzy: Łątka D., Pióro K.
 • Projekt konstrukcji w ramach rozbudowy Ośrodka Szkoleniowo – Dydaktycznego AGH w Miękini, działka nr 1311/7. Budynek w standardzie pasywnym. Projekt wykonawczy. Kraków, 2010 rok. Autorzy: Łątka D., Pióro K., Śledziński T.
 • Projekt wykonawczy wysokich ścian oporowych stanowiących zabezpieczenie trybuny Stadionu Śląskiego zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Zadanie w ramach Projektu modernizacji i zadaszenia Stadionu. Kraków, 2009 rok.