mgr inż. Dawid Łątka - artykuły w czasopismach

 • Łątka D., Matysek P.: Badania konstrukcji murowych in-situ. Inżynieria i Budownictwo. – 2017, R. 73, Nr 7, s. 360-363. ISSN 0021-0315
 • Łątka D., Matysek P.: The estimation of compressive stress level in brick masonry using the flat-jack method. Procedia Engineering – 2017, Vol. 193, s. 266-272, doi: 10.1016/j.proeng.2017.06.213. – ISSN 1877-7058
 • Łątka D.:  Stress state laboratory verification in masonry structures according to the flat jack method. Technical Transactions = Czasopismo Techniczne – 2017, Y. 114, Vol. 2, s. 119-128, Sekcja: Environmental Engineering. – doi: 10.4467/2353737XCT.17.022.6215. – ISSN 0011-4561
 • Łątka D., Tekieli M.: Health monitoring of existing structures using selected diagnostic tests and optical measurement methods. W: Diagnosis and material issues in the 20th century architecture = Diagnostyka i zagadnienia materiałowe w XX-wiecznej architekturze : praca zbiorowa / ed. by Janusz Mikuła, Kinga Korniejenko. Wydaw. PK, 2016, Monografia nr 537, s. 141-149, ISSN 0860-097X, Kraków, 2016
 • Łątka D., Tekieli M.: Optical measurements in the field of masonry construction laboratory tests. Interdisciplinarity in theory and practice – number 10 / – 2016, s. 162-168, ISSN: 2344 - 2409
 • Łątka D., Tekieli M.: Contactless method of measuring displacement in the study of brick prisms. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic - Taylor & Francis Group, CRC Press 2016DOI: http://dx.doi.org/10.1201/9781315393827
 • Łątka D., Repelewicz M.: The influence of superstructure stiffness on internal forces distribution in raft foundations. Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo – 2015, Iss. 4-B, s. 51-56
 • Łatka D.: Zastosowanie poduszek ciśnieniowych typu flat-jack do określania stanu naprężenia w konstrukcji murowej: Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej : prace naukowe doktorantów : praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, rozdział w monografii nr 558, s. 225-232, Gliwice, 2015
 • Łatka D.: Możliwości wykorzystania sklerometru elektronicznego do wstępnej oceny konstrukcji murowej, w: Wiedza i eksperymenty w budownictwie : prace naukowe doktorantów : praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, rozdział w monografii nr 519, s. 327-334, Gliwice, 2014
 • Dudzik M., Łątka D., Repelewicz M., Stewarski E., Stręk A.: A preliminary feasibility study of a short-term prognosis of mining towers tops’ displacements with the use of artificial neural networks, Technical Transactions - Civil Engineering, R. 111, Iss. 5-B (19), s. 59-64, Kraków, 2014
 • Repelewicz M., Łątka D.: Use of foam glass as a slab on grade thermal insulation, Technical Transactions - Civil Engineering, R. 111, Iss. 5-B (19), s. 235-240, Kraków, 2014