Ilustracja kontaktu
Asystent N-D, Doktorant WIL, administrator strony www Zakładu L-15, operator systemu ASAP w Zakładzie L-15
Adres:
budynek 10-29 (L-1), 1 piętro, pokój 113
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 23 96
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: Budownictwo, Inżynieria Środowiska

Specjalność: nieniszcząca i mało niszcząca diagnostyka konstrukcji, konstrukcje murowe, żelbetowe, geotechniczne

Programy stypendialne:

1) Kierownik DS.-M o tytule: „Wykorzystanie testów małoinwazyjnych do oszacowania wielkości mimośrodu przyłożenia siły ściskającej w konstrukcji ceglanej - badania inicjacyjne” – czas trwania: 2 lata. Jedyny wykonawca.
2) Projekt badawczy o tytule: „Ewaluacja przydatności nowoczesnych metod nieniszczących i  seminiszczących do oceny stanu technicznego konstrukcji murowych in situ” - DOCTUS - przyznany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – czas trwania: 3 lata. Jedyny wykonawca.
3) Projekt dla przemysłu o tytule „Autorska modyfikacja metody półtrepanacyjnej w celu określenia poziomu naprężenia w konstrukcji murowej” przyznany przez Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – czas trwania: 6 miesięcy. Jedyny wykonawca.
4) Projekt dla przemysłu o tytule „Innowacyjne metody pomiaru odkształceń wymuszonych na elementach nośnych konstrukcji ceglanych” przyznany przez Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - czas trwania: 6 miesięcy. Jedyny wykonawca.
5) "ERASMUS+" – grant wyjazdowy do Wielkiej Brytanii (praktyki przemysłowe) - czas trwania: 1 miesiąc. 

Studyjne wizyty zagraniczne: University of Glasgow, Szkocja, 1-30.11.2011r

Dotychczasowa współpraca zawodowa: Biuro Architektoniczne IMB Asymetria, Biuro Projektowe GSBK, Biuro Rysunkowe Compudraft, Firma deweloperska ATAL S.A.,Biuro Projektowe ARCONA sp. z o.o.,Firma Wykonawcza ARCO-System Sp. z o.o., Biuro Projektowe Piotr Frosztęga FDELITA, F-11 Pracowania Projektowa Marcin Furtak, Pracowania Projektowo - Budowlana Tomasz Śledziński, Usługi inżynieryjno-budowlane Joanna Sowa, Firma Wykonawcza KRAK-Chem Sp. z o.o.

Nagrody dydaktyczne: 

1) Zespołowa Nagroda Rektora PK - I miejsce - za e-kurs KBLab, 05.2017r
2) Zespołowa Nagroda Rektora PK - I miejsce - za e-kurs MOS, 05.2016r
3) Indywidualna Nagroda Rektora PK - II miejsce - za e-kurs CSp1, 04.2015r
4) Zespołowa Nagroda Rektora PK - II miejsce - za e-kurs KB2, 05.2014r
5) Indywidualna Nagroda Rektora PK - I miejsce - za e-kurs KB1cz1, 05.2013r

Wykształcenie: 

1) Studia Doktoranckie na kierunku Budownictwo (5 lat), Politechnika Krakowska, ukończone w 2016r
2) Studia Inżynierskie na kierunku Inżynieria Środowiska (3,5 roku), Politechnika Krakowska, absolutorium, zakończone w 2014r
3) Studia Podyplomowe "Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska" (1 rok), Politechnika Krakowska, ukończone w 2012r
4) Studia Podyplomowe z Pedagogiki (1 rok), Politechnika Krakowska, ukończone w 2011r
5) Studia Magisterskie na kierunku Budownictwo (5 lat), Politechnika Krakowska, ukończone w 2009r