dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK - monografie i podręczniki

  • J. Szarliński, A. Winnicki, J. Podleś. Konstrukcje z betonu w płaskich stanach. Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania. Politechnika Krakowska,
    Kraków, 2002, 207 stron
  • A. Winnicki, Viscoplastic and internal discontinuity models in analysis of structural concrete, Politechnika Krakowska, seria Inżynieria Lądowa, Monografia 349, Kraków, 2007