Ilustracja kontaktu
Kierownik Zakładu Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych (L-1)
Adres:
budynek 10-29 (L-1), 1 piętro, pokój 111
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:
+48 12 628 23 73
Dodatkowe informacje:

Dyscyplina: Budownictwo

Specjalność: Mechanika materiałów, analiza numeryczna konstrukcji żelbetowych, konstrukcje betonowe i specjalne, mechanika betonu, modelowanie konstytutywne

Rozprawa doktorska: A. Winnicki. Model betonu przy obciążeniach doraźnych. Teoria i weryfikacja numeryczna dla płaskiego stanu naprężenia. Politechnika Krakowska, Kraków, styczeń 1995

Monografia habilitacyjna: A. Winnicki. Viscoplastic and internal discontinuity models in analysis of structural concrete. Politechnika Krakowska, seria Inżynieria Lądowa, monografia 349, Kraków, 2007, 209 stron

Projekty badawcze:

Grant KBN: - 7 T07A 036 12, ”Gradientowe modele continuum w analizie deformacji materiałów inżynierskich i biomateriałów” , kier. projektu J. Pamin, 1997–1999, wykonawca

Grant KBN: - 7 T07A 040 15, ”Analiza konstrukcji powierzchniowych z nieliniowymi właściwościami materiału zintegrowana metoda skończenie elementową – bezsiatkową”
kier. projektu Cz. Cichoń, 1998–2000, wykonawca

Grant KBN: - 7 T07E 020 18, ”Analiza numeryczna konstrukcji betonowych przy obciążeniach
dynamicznych” , 2000–2003, kierownik projektu

Grant NCN: - N506 235437, „Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości” (grant promotorski), 2009-2012, kierownik projektu

Grant Łódzki (POIG): - „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, podtemat PT 3.2, „Modelowanie oddziaływań środowiskowych (korozja siarczanowa, reakcja alkalia – kruszywo, podwyższona temperatura) i wpływów mechanicznych na materiał o matrycy cementowej – poziom punktu materialnego i poziom elementu konstrukcji”, 2010-2014, kierownik podtematu