Research

Analiza i metody obliczeniowe żelbetowych konstrukcji w stanach granicznych nośności i użytkowalności, wzmacnianie i naprawy konstrukcji żelbetowych i murowych, diagnostyka i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych, nośność i odkształcalność ścian murowych, nośność i projektowanie posadzek na gruncie, nośność i odkształcalność konstrukcji i elementów żelbetowych w podwyższonych temperaturach, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, zjawiska termiczno-skurczowe w elementach i konstrukcjach żelbetowych, trwałość konstrukcji kablobetonowych, trwałość i wydłużenie funkcji użytkowania zabytkowej więźby dachowej, zagadnienia normalizacji projektowania konstrukcji żelbetowych, modelowanie konstytutywne betonu – lepkoplastyczność i teoria homogenizacji, modelowanie numeryczne reakcji alkalia - kruszywo w betonie zbrojonym, opracowanie oryginalnych modeli interakcji ściana murowa - strop żelbetowy, opracowanie zasad diagnostyki i oceny zabytkowych konstrukcji murowych, opracowanie lepkoplastycznego modelu betonu z właściwościami regularyzacyjnymi.

Read more: Research

Educational activity

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe, laboratoria z konstrukcji żelbetowych i murowych, prowadzenie zajęć na studiach szczebla inżynierskiego i magisterskiego, dziennych, zaocznych i zaocznych zamiejscowych, prowadzenie prac dyplomowych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, prowadzenie seminariów dyplomowych, prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu żelbetowych konstrukcji specjalnych, wzmacniania i napraw konstrukcji żelbetowych, wykorzystanie programów komputerowych („ABC Płyta”, „Żelbet”, „Robot”) w procesie dydaktycznym, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Betonowych, współudział w prowadzeniu Studium Podyplomowego Gospodarki Nieruchomościami (wraz z Akademią Ekonomiczną w Krakowie).

Offer for industry

Kierunki współpracy z gospodarką dotyczą diagnostyki oraz oceny bezpieczeństwa konstrukcji istniejących obiektów budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i mieszkaniowego, nowoczesnych metod wzmacniania, naprawy i modernizacji konstrukcji, w tym obiektów budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego, diagnostyki i oceny bezpieczeństwa konstrukcji murowych, w tym także w obiektach zabytkowych; wzmacnianie konstrukcji murowych, konsultacje i weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych skomplikowanych obiektów budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto Zakład prowadzi wykłady, seminaria i konsultacje w zakresie metod projektowania konstrukcji żelbetowych i murowych, na tle znowelizowanych polskich norm i norm europejskich.