Staff

Name Position Phone
prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki Kierownik Zakładu Konstrukcji Żelbetowych (L-15) +48 12 628 23 73
dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK Adiunkt N-D; Z-ca Dyrektora ds. naukowo-badawczych i współpracy z przemysłem +48 12 628 23 65
dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK Adiunkt N-D +48 12 628 21 60
dr inż. Szymon Seręga Adiunkt N-D +48 12 628 23 96
dr inż. Piotr Krajewski Adiunkt N-D +48 12 628 23 74
dr inż. Łukasz Hojdys Adiunkt N-D
dr inż. Krzysztof Koziński Adiunkt N-D
mgr inż. Dawid Łątka Asystent N-D +48 12 628 23 96
mgr inż. Iga Rewers Asystent N-D +48 12 628 23 65
dr inż. Magda Kijania-Kontak Adiunkt N-D +48 12 628 23 65
inż. Marek Kozłowski Pracownik Techniczny +48 12 628 23 32
Personel Techniczny Personel techniczny +48 12 628 23 96
Tomasz Jedlikowski Pracownik Techniczny +48 12 628 20 27
mgr inż. Rafał Walczak Asystent +48 12 628 23 95
dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK Adiunkt N-D +48 628 23 11
mgr inż. Łukasz Ślaga Asystent +48 12 628 23 95
Anna Majcher Sekretariat +48 12 628 23 73
dr inż. Andrzej Młynarczyk Adiunkt N-D +48 12 628 31 06
mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka Pracownik Techniczny +48 12 628 20 27
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga Adiunkt N-D +48 12 628 23 75