Research

Analiza i metody obliczeniowe żelbetowych konstrukcji w stanach granicznych nośności i użytkowalności, wzmacnianie i naprawy konstrukcji żelbetowych i murowych, diagnostyka i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych, nośność i odkształcalność ścian murowych, nośność i projektowanie posadzek na gruncie, nośność i odkształcalność konstrukcji i elementów żelbetowych w podwyższonych temperaturach, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, zjawiska termiczno-skurczowe w elementach i konstrukcjach żelbetowych, trwałość konstrukcji kablobetonowych, trwałość i wydłużenie funkcji użytkowania zabytkowej więźby dachowej, zagadnienia normalizacji projektowania konstrukcji żelbetowych, modelowanie konstytutywne betonu – lepkoplastyczność i teoria homogenizacji, modelowanie numeryczne reakcji alkalia - kruszywo w betonie zbrojonym, opracowanie oryginalnych modeli interakcji ściana murowa - strop żelbetowy, opracowanie zasad diagnostyki i oceny zabytkowych konstrukcji murowych, opracowanie lepkoplastycznego modelu betonu z właściwościami regularyzacyjnymi.

Główne osiągnięcia pracowników Zakładu w zakresie projektowania i realizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie kilku województw, między innymi: rekonstrukcja i adaptacja kilkudziesięciu obiektów zabytkowych i współczesnych (np. Hotel „Copernicus” w Krakowie, Hotel „Pod Różą” w Krakowie, Ratusz w Pródniku, klasztor O.O. Franciszkanów – Reformatów w Wieliczce – rekonstrukcja po katastrofie w Kopalni Soli w Wieliczce, Hotel „Monopol” w Katowicach, pasaż handlowy Rynek Główny 13 w Krakowie, Galeria Kazimierz w Krakowie).