Offer for industry

Kierunki współpracy z gospodarką dotyczą diagnostyki oraz oceny bezpieczeństwa konstrukcji istniejących obiektów budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i mieszkaniowego, nowoczesnych metod wzmacniania, naprawy i modernizacji konstrukcji, w tym obiektów budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego, diagnostyki i oceny bezpieczeństwa konstrukcji murowych, w tym także w obiektach zabytkowych; wzmacnianie konstrukcji murowych, konsultacje i weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych skomplikowanych obiektów budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto Zakład prowadzi wykłady, seminaria i konsultacje w zakresie metod projektowania konstrukcji żelbetowych i murowych, na tle znowelizowanych polskich norm i norm europejskich.